Romana English

Instrucţiuni generale privind montajul șindrilei bituminoase SHINGLAS

informatii detaliate

Instrucţiuni generale privind montajul șindrilei bituminoase SHINGLAS

Temperatura dorită şi regimul de umiditate al acoperişului se poate realiza numai
cu condiţia ca structura acoperişului să includă izolaţie anti-vapori şi termică,
dimensionate corect în funcţie de zona climatică respectică, protecţie la vânt şi
ventilaţie/aerisire corespunzătoare a acoperișului, sub învelitoare.

Se va evita punerea în operă pe acelaşi acoperiş a învelitorilor de culori diferite/cu
coduri de culoare diferite sau care provin din loturi cu data de fabricaţie diferită.
O uşoară variaţie a nuanţei pieselor din şindrilă bituminoasă nu se consideră a
constitui un defect; este tipic pentru şindrila flexibilă, indiferent de producător. În
scopul reducerii la minim a grupării la un loc a diferitelor nuanţe se va amesteca
şindrila din 5–6 pachete diferite. Montarea şindrilei bituminoase se va face în
diagonală.

Dacă lucrările de montare a şindrilei bituminoase se desfăşoară pe vreme rece
(la temperaturi mai scăzute de +6°C) faţa inferioară, adezivă a şindrilei va trebui să
fie încălzită cu ajutorul unei suflante de aer cald de uz industrial.
Pentru a evita degradarea învelitorii din şindrilă bituminoasă se va folosi o placă
special destinată tăierii materialelor la locul de montaj.
Pentru a evita degradarea învelitorii din şindrilă bituminoasă se va folosi o placă
special destinată tăierii materialelor la locul de montaj. Nu stivuiţi paleţii cu
produse de şindrilă bituminoasă unul deasupra celuilalt.
Feriţi pachetele cu şindrilă bituminoasă de bătaia directă a soarelui pentru a evita
lipirea fâşiilor de şindrilă din pachet între ele.
Pentru a detaşa piesele de şindrilă dintr-un pachet, îndoiţi uşor pachetul şi
scuturaţi-l înainte de a-l deschide.

Atenționare! Nu călcaţi pe învelitoarea din şindrilă bituminoasă pe
vreme de caniculă şi când aceasta este în bătaia directă a soarelui
pentru a nu o degrada. În acest scop se vor folosi scări speciale.

Materialele SHINGLAS de pus în operă

Buletine informative - Diseminarea informatiei privind mediul [ 07.2020 ] [ 01.2021 ] [ 01.2023 ]         
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Titlul proiectului: “Creșterea competitivității economicea SC Esprit Group SRL prin accesul pe noi piețe“

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

tracert